Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva TREA - Detská poradňa
  • Pon - Pia 8:00 - 16:30
  • +421 2 4487 26 54
O našej detskej poradni

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva TREA, Kadnárova 15, 831 52 Bratislava

právna forma: nezisková organizácia
založené od roku: 15. mája 2015
zaradené do siete škôl a školských zariadení od: 1. septembra 2016
rozhodnutie MŠVVaŠ SR číslo: 2015-4121/16796:4-lOOB
IČO: 52595676
právna subjektivita: vlastná
vlastníctvo: súkromné
banka: ČSOB
IBAN: SK20 7500 0000 0040 2757 5486
riaditeľ školského zariadenia: PhDr. František Valúch

, SCŠPP

Naše súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva TREA poskytuje odbornú špeciálno-pedagogickú starostlivosť deťom, ich rodičom, pedagógom a iným odborníkom v danej problematike.

Naše odborné služby špeciálno-pedagogického poradenstva zameriavame na zdravotne znevýhodnené (postihnuté) deti predškolského veku, žiakov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl až po ukončenie prípravy na ich povolanie. Rovnako svoju odbornú starostlivosť poskytujeme ďeťom, žiakom a študentom, ktorí sú zdravotným postihnutím ohrození, alebo ktorí majú špecifické poruchy učenia, poruchy správania, s telesným, sluchovým, zrakovým, rečovým, mentálnym a viacnásobným postihnutím, pre deti s pervazívnymi poruchami vývinu.

Špeciálno-pedagogická starostlivosť je v našom centre vykonávaná formou komplexnej psychologickej, pedagogickej a logopedickej diagnostiky, odbornej konzultácie, terapie, intervencie, reedukácie, tréningov, nácvikov, stimulácie, poradenstva pre rodičov, pedagógov, spracovanie komplexnej dokumentácie, správ do škôl, odborných vyjadrení a odporúčaní.

Všetky tieto služby vykonáva náš tím odborníkov z odboru psychológie, špeciálnej pedagogiky a školskej logopédie.

Rozhodnutie o zaradení do siete škôl a školských zariadení

, SCŠPP
, SCŠPP
error: Obsah je chránený !!!