Súkromné centrum poradenstva a prevencie TREA - Detská poradňa
 • Pon - Pia 8:00 - 16:30
 • +421 903 575 990

Spolupráca s našou Detskou poradňou

Aj v tejto aktuálne neľahkej dobe Vám dokážeme pomôcť, konzultovať s Vami Vaše aktuálne ťažkosti, poradiť Vám, trénovať s Vašimi deťmi prostredníctvom on-line poradne.

1
deti

Vyplňte žiadosť

Vyplňte prosím túto žiadosť o on-line konzultáciu. Budeme Vás kontaktovať
2
deti

Platba

Uhraďte prosím Vašu platbu na náš bankový účet podľa inštrukcíí, ktoré Vám poskytnú naši kolegovia.
3
deti

On-line konzultácia

Po pripísaní Vašej platby na náš účet si spoločne dohodneme presný dátum a čas on-line konzultácie s Vami a môžme začať konzultovať.
Milí rodičia

Detská poradňa TREA

Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Kadnárova 15, 831 52 Bratislava, zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠ SR.

výchovu a vzdelávanie detí sprevádza množstvo náročných situácií, otázok a pochybností. S mnohými z nich ste si už poradili, iné odzneli samé. Niektoré problémy však môžu trvať príliš dlho alebo môžu byť priveľmi znepokojivé a mať dopad na fungovanie celej rodiny – ťažkosti dieťaťa sa stávajú centrom pozornosti a oberajú dieťa a aj ostatných členov rodiny o veľa energie. Rozpoznať a pripustiť, že niečo nie je v poriadku je prvým krokom k zvládnutiu danej situácie. Tým ďalším môže byť rozhovor s odborníkom.

deti
deti
Naše poradne

Aké služby poskytujeme

V našej detskej poradni sa Vám a Vašim deťom budú venovať naši odborníci a poskytnú Vám odbornú pomoc vo forme konzultácie, diagnostiky, terapie a tréningov a nácvikov.

Psychologická poradňa

Komplexná a preventívna psychologická diagnostika, re-diagnostika, poradenstvo, reedukácia, terapia, integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborné konzultácie s rodičmi a so školou.

Špeciálno-pedagogická poradňa

Preventívne viazaná a komplexná špeciálno-pedagogická diagnostika a re-diagnostika, reedukácia, poradenstvo, terapia,odborné konzultácie s rodičmi a s pedagógmi a inými odbornými školskými zamestnancami.

Logopedická poradňa

Logopedická diagnostika, rediagnostika, odborné poradenstvo, logopedická intervencia pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, konzultácie pre rodičov.

Tréningy a nácviky

Individuálne a skupinové tréningy a nácviky pre deti, žiakov a študentov zamerané na zlepšenie kognitívnych funkcií, mentálnych procesov, rečových schopností, učenia, správania a integrácie.
Programy

Naše programy, tréningy a nácviky

deti

Program KUPOZ

je určený pre žiakov u ktorých sa po začatí školskej dochádzky často vystupňujú problémy s pozornosťou, pamäťou a hyperaktivitou, a s tým spojené horšie zvládanie školských povinností, ale aj u detí po rôznych poškodeniach mozgu.
deti

Program KUPREV

je určený pre deti od 4 rokov do zahájenia povinnej školskej dochádzky (8 rokov), no je možné ho využiť aj u detí so špecifickými potrebami vyššieho veku,s úspechom je používaný u detí s ADHD/ADD, ako aj u detí s dysfáziou alebo s poruchou autistického spektra.
deti

Program Happy Neuron

je určený pre deti,a aj pre dospelých alebo seniorov s poruchami pozornosti a pamäti. Vhodný je pre všetkých s neurologickými poruchami a poruchami s dopadom na centrálnu nervovú sústavu (epilepsia, metabolické poruchy, vývinové poruchy, úrazy hlavy).
deti

Program Fono 3

Je logopedický program pre nácvik komunikačných zručností, pre výučbu čítania, písania, artikulácie, pre rozvoj logického porozumenia a myslenia ako aj pre deti s čiastkovými vývinovými deficitmi a pre ich terapeutov.
deti

Program DysPro

je moderný a presne cielený tréning zameraný na rozvoj oslabených čiastkových kognitívnych schopností dieťaťa, ktoré majú problémy v oblasti čítania, písania, pravopisu a taktiež pre deti so špecifickými poruchami učenia.
deti

Program Predškoláčik

Je určený deťom predškolského veku. Cielené praktické cvičenia pod vedením špeciálneho pedagóga a školského logopéda pomáhajú dieťaťu hravým spôsobom rozvíjať potrebné zručnosti, ktoré ho stimulačným spôsobom dobre pripravia na prechod do prvého ročníka základnej školy.
Naši klienti

Povedali o nás

Dotazy

Často kladené otázky

V našej odbornej praxi sa nás naši klienti často pýtajú na naše odborné postupy, kladú nám často otázky súvisiace s našimi programami, s terapiou, alebo s tréningami a nácvikmi. Taktiež sa zaujímajú o množstvo ďalších detailov.


Na všetky otázky od našich klientov odpovedáme osobne, telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom mobilných aplikácií. Túto možnosť využívame najviac práve v tejto neľahkej situácii, ktorá je spôsobená prijatými opatreniami v súvislosti s corona vírusom.


V prípade, že Vám napadli ďalšie otázky súvisiace s našou Detskou poradňou, alebo s našou odbornou praxou, prosím neváhajte nás kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára

 • Akým spôsobom poskytujete vaše služby počas obdobia Corona vírusu?
  v súčasnosti pracujeme v našom centre prostredníctvom mobilných a webových aplikácií on-line formou. Všetky konzultácie, poradenstvo, tréningy a nácviky sú teda vykonávané dištančnou formou.
 • Akceptujú školy Vami vydané správy, odborné vyjadrenia a odborné odporúčania?
  Ano. Keďže je naše Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva TREA zaradené MS SR do siete škôl a školských zariadení, sú všetky školy na území SR povinné akceptovať všetky naše závery z vyšetrení, vydané správy, vyjadrenia a odborné odporúčania bez vínimky.
 • Sú všetky Vami poskytované služby hradené výlučne klientom?
  V prípade, že je Vaše dieťa zaradené do našej starostlivosti na základe zistenej diagnózy, klient (zákonný zástupca dieťata) neplatí za diagnostické vyšetrenia.
 • Je možné prísť na konzultáciu, poradenstvo, alebo vyšetrenie bez objednávky?
  Na konzultáciu, vyšetrenie, alebo poradenstvo, je potrebné sa objednať na konkrétny temín a hodinu, a to prostredníctvom objednávkového formulára na našej webstránke www.detskaporadna.sk, alebo telefonicky, či osobne.
 • Môžem s dieťaťom navštevovať viacero centier pedagogického poradenstva súčasne?
  Dieťa môže byť zaradené do starostlivosti len v jednom centre pedagogického poradenstva v prípade, keď má záujem o bezplatné psychodiagnostické, špeciálno-pedagogické, alebo logopedické vyšetrenie. Za predpokladu, že si klient "zákonný zástupca dieťaťa", bude hradiť všetky výkony našej poradne sám, môže využívať všetky naše služby.
 • Ako si môžem zakúpiť knihu, alebo pracovný zošit z Vášho "Knihkupectva"?
  Stačí si len vybrať niektoré z našich knižných titulov, vvyplniť objednávkový formulár, kliknúť na tlačidlo "Odoslať formulár". Vami vybrané knižné tituly Vám doručíme poštou na dobierku na Vami zadanú poštovú adresu.
deti
Knihkupectvo - Detská poradňa

Pre deti, rodičov a pedagógov

Objednajte si u nás knihy a zošity pre deti s poruchami učenia, s poruchami pozornosti, pre predškolákov, pre rodičov, školských psychológov a pre špeciálnych pedagógov.
error: Obsah je chránený !!!